Thông tư 24/2017/BTNMT về Kỹ thuật quan trắc môi trường

25/11/2017 14:30:59


Ngày 1/9/2017 Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành thông tư số 24/2017/BTNMT về Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường. Hãy vào đường link để tải toàn bộ văn bản: http://congbao.chinhphu.vn/noi-dung-van-ban-so-24-2017-tt-btnmt-24807.

Ngày 30/6/2021 Bộ Tài nguyên và môi trường đã ban hành thông tư 10/2021/BTMT thay thế cho Thông tư 24 tại đường link: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Thong-tu-10-2021-TT-BTNMT-ky-thuat-quan-trac-moi-truong-481294.aspx 

Các sản phẩm phục vụ hoạt động quan trắc môi trường do Công ty Khoa học Công nghệ và bảo vệ môi trường cung cấp là các trạm quan trắc tự động như: trạm quan nước thải, trạm quan trắc nước mặt, trạm quan trắc môi trường không khí xung quanh, trạm quan trắc khí thải ống khói, trạm quan trắc độc lý trong nước, trạm quan tắc vi khuẩn trong nước, trạm quan trắc kim loại nặng trong nước.... hoàn toàn đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của Thông tư này.

Ưu điểm các trạm quan trắc môi trường tự động mà chúng tôi cung cấp là:

- Nhập khẩu từ các nhà sản xuất hàng đầu thế giới

- Sử dụng các công nghệ tiên tiến, tiêu thụ điện năng thấp

- Nhỏ gọn, không chiếm dụng diện tích

- Bền và hoạt động ổn định trong môi trường khắc nghiệt của nước ta

- Dịch vụ hoàn hảo, với hơn 10 năm kinh nghiệm lắp đặt và vận hành các trạm quan trắc tự động, luôn luôn tiên phong áp dụng các công nghệ mới trong hoạt động quan trắc môi trường 

 

@ Bản quyền thuộc về Công ty TNHH Khoa học Công nghệ và Bảo vệ môi trường

Thiết kế bởi công ty Enuy Việt Nam

Hỗ trợ trực tuyến