Chứng nhận công nghệ phù hợp

24/12/2016 09:39:50


Lò đốt rác thải sinh hoạt do công ty nghiên cứu thiết kế, chế tạo đã được Bộ Xây dựng cấp chứng nhận phù hợp theo Quyết định QDD686/QĐ-BXD ngày 12/06/1015

 

@ Bản quyền thuộc về Công ty TNHH Khoa học Công nghệ và Bảo vệ môi trường

Thiết kế bởi công ty Enuy Việt Nam

Hỗ trợ trực tuyến