Quyết định 712/QĐ-TTg về bảo vệ môi trường nông thôn xử lý rác thải nước thải

13/07/2017 08:12:19


Ngày 26/5/2017 Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã ký quyết định số 712/QĐ-TTg về việc Phê duyệt đề án thí điểm hoàn thiện và nhân rộng mô hình BVMT trong xây dựng nông thôn mới tại các xã khó khăn, biên giới hài đảo theo hướng xã hội hóa giai đoạn 2017-2020.  Trong đó có xây dựng 07 điểm mô hình xử lý rác thải sinh hoạt. Hãy vào đường link sau đây để tải toàn bộ văn bản của quyết định https://thukyluat.vn/vb/quyet-dinh-712-qd-ttg-2017-bao-ve-moi-truong-nong-thon-moi-cac-xa-kho-khan-hai-dao-bien-gioi-55897.html

Với kinh nghiệm hơn 20 năm trong lĩnh vực sản xuất lò đốt rác và xử lý nước thải, STEPRO sẵn sàng cung cấp các sản phẩm cho các dự án. 

@ Bản quyền thuộc về Công ty TNHH Khoa học Công nghệ và Bảo vệ môi trường

Thiết kế bởi công ty Enuy Việt Nam

Hỗ trợ trực tuyến