Vai trò của trạm quan trắc môi trường tự động

24/04/2018 00:02:28


Quan trắc môi trường là việc theo dõi thường xuyên diễn biến chất lượng môi trường nhằm phục vụ các hoạt động bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Các mục tiêu cụ thể của quan trắc môi trường gồm:

  • Cung cấp các đánh giá về diễn biến chất lượng môi trường trên quy mô quốc gia, phục vụ việc xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường.
  • Cung cấp các đánh giá về diễn biến chất lượng môi trường của từng vùng trọng điểm được quan trắc để phục vụ các yêu cầu tức thời của các cấp quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường.
  • Cảnh báo kịp thời các diễn biến bất thường hay các nguy cơ ô nhiễm, suy thoái môi trường.
  • Xây dựng cơ sở dữ liệu về chất lượng môi trường phục vụ việc lưu trữ, cung cấp và trao đổi thông tin trong phạm vi quốc gia và quốc tế.

Trước đây quan trắc môi trường được tiến hành theo định kỳ nghĩa là sau một khoảng thời gian nhất định các đơn vị quan trắc đến lấy mẫu và đưa về phòng thí nghiệm phân tích. Tùy vào điều kiện kinh phí được cấp mà tần suất dày hay thưa từ hàng tuần đến hàng tháng hoặc vài tháng. Hoạt động quan trắc này mới chỉ có ý nghĩa định hướng chứ chưa thực sự nắm bắt được diễn biến chất lượng môi trường thay đổi hàng giờ do các hoạt động xả thải công nghiệp hiện nay.

Kể từ khi các trạm quan trắc môi trường tự động ra đời có thể quan trắc môi trường chất lượng môi trường một cách liên tục, số liệu xuất ra  từng phút, từng giây mới thực sự là công cụ hiệu quả để đánh giá kịp thời diễn biến chất lượng môi trường.

Tuy nhiên các trạm quan trắc môi trường không khí tự động trước đây còn to lớn cồng kềnh chiếm dụng vỉa hè thì ngày nay trạm quan trắc môi trường không khí tự động của hãng RECORDUM mà Công ty TNHH Khoa học Công nghệ và Bảo vệ môi trường (STEPRO) làm đại lý mới là trạm quan trắc không khí thế hệ mới của thế ký 21 do nhỏ gọn, đa năng, có thể treo trên cột điện, đặt giữa bùng binh mà không bị ảnh hưởng của địa hình, dễ dàng di chuyển đế các điểm nóng, tiêu hao điện năng thấp

Từ những năm cuối của thế kỷ 20, thiết bị quan trắc môi trường nước tự động không dùng hóa chất ra đời đã là cuộc cách mạng trong hoạt động quan trắc và phân tích môi trường. S::CAN là hãng đầu tiên phát minh ra quang phổ nhúng chìm đầu tiên trên thế giới. Trạm quan trắc môi trường tự động của hãng S::CAN có thể quan trắc được hầu hết các thông số chất lượng nước. Sử dụng trạm quan trắc môi trường nước tự động không dùng hóa chất không chỉ quan trắc liên tục chất lượng nước, phát hiện kịp thời diễn biến chất lượng môi trường mà nó thực sự làm giảm nhẹ hoạt động quan trắc môi trường, tiết kiệm tối đa kinh phí quan trắc và phân tích môi trường.

 

 

Kết hợp các thiết bị của hãng S::CAN với các hãng khác, bên cạnh các chỉ tiêu thông thường như  COD, BOD, TSS, màu, NO3. NO2, độ đục, pH, NH4, Clo dư... các trạm quan trắc môi trường do Công ty TNHH Khoa học Công nghệ và Bảo vệ môi trường (STEPRO) cung cấp còn có thể  quan trắc tự động về coliform, kim loại nặng, độc lý của nước...để cho cơ quan quản lý môi trường có bức tranh toàn diện về chất lượng nước.

Ngày 15/6/2016 Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành thông tư 31:2016/TT-BTNMT bắt buộc các nhà máy có phát khí thải ra môi trường phải lắp đặt trạm quan trắc khí thải tự động, tiến một bước dài trong hoạt động kiểm soát ô nhiễm. 

Để đáp ứng yêu cầu lắp đặt các trạm quan trắc tự động cho các cơ quan quản lý môi trường, các doanh nghiệp, nhà máy, khu công nghiệp...Công ty TNHH Khoa học Công nghệ và Bảo vệ môi trường (STEPRO) đã liên hệ với các hãng hàng đầu thế giới cung cấp các trạm quan trắc môi trường tự động và trở thành đại lý độc quyền tại VN, đó là:

- Trạm quan trắc môi trường không khí tự động của hãng RECORDUM (Áo)

- Trạm quan trắc tự động khí thải ống khói của hãng IMR(Mỹ)

- Trạm quan trắc tự động chất lượng nước của hãng S::CAN (Áo)

- Trạm quan trắc tự đông độc lý trong nước , coliform và e-coli của MicroLan (Hà Lan)

- Trạm quan trắc kim loại nặng của hãng ISTRAN (Slovakia)

 

@ Bản quyền thuộc về Công ty TNHH Khoa học Công nghệ và Bảo vệ môi trường

Thiết kế bởi công ty Enuy Việt Nam

Hỗ trợ trực tuyến