Trạm quan trắc tự động chất lượng nước

Trạm quan trắc tự động chất lượng nước
Download tài liệu
Trạm quan trắc nước tự động do Stepro cung cấp từ các thương hiệu hàng đầu thế giới về các thiết bị quan trắc môi trường online, sử dụng quang phổ nhúng chìm, không sử dụng hóa chất dùng để quan trắc nước thải, nước mặt, nước biển, nước sinh hoạt... Thiết bị đồng bộ quan trắc hầu hết các chỉ tiêu chất lượng nước, truyền thông internet, ethernet, 3G, WIFI..., đáp ứng yêu cầu trong Thông tư 10:2021/TT-BTNMT

Trạm quan trắc nước thải, nước mặt, nước sinh hoạt tự động  là  một trong những dòng sản phẩm quan trắc môi trường mà Công ty Khoa học Công nghệ và Bảo vệ Môi trường (STEPRO) cung cấp gần 15 năm nay. Dưới đây là một số thông tin về trạm quan trắc nước tự động:

Thông số quan trắc:

- BOD, COD, TSS, pH, NH4-N, NO3-N, NO2, Màu, TOC, Độ dẫn điện, Oxy hòa tan, Clo dư, Độ đục, Cr(6+), MnO4(2-)...

- Phenol, Cyanua, tổng Nitơ, tổng Phospho...

- Kim loại nặng

- Coliform, E-coli, độc lý trong nước....

- Dầu khoáng, PAH, Algar, Chlorophine....

- Phóng xạ

Nguyên lý đo:

- Các thông số: BOD, COD, TSS, pH, NH4-N, NO3-N, NO2, Màu, TOC, độ đục, Oxy hòa tan, Cr(6+), MnO4(2-)..sử dụng phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử vùng tử ngoai-khả kiến (UI-VIS), đo trược tiếp, không dùng hóa chất

- Các thông số: pH, OPR, Độ dẫn điện, Clo dư: sử dụng các sensor điện hóa

- Các thông số: NH4-N, NO3: sử dụng điện cực chọn lọc ion

- Các thông số: Phenol, Cyanua, tổng Nitơ, tổng Phospho...sử dụng hóa chất tạo phức màu với các thông số cần phân tích, theo phương pháp phân tích dòng chảy (FIA) đã được tự động hóa, đo cường độ phức màu để xác định nồng độ chất ô nhiễm

- Kim loại nặng: Có hai phương pháp phân tích kim loại nặng. Phương pháp so màu và cực phổ vol-ampe hòa tan. Phương pháp so màu có độ nhạy thấp, giới hạn phát hiện ở mức ppm, không chọn lọc. Phương pháp cực phổ vol-ampe hòa tạn có độ nhạy cao, giới hạn phát hiện dưới ppb, độ chọn lọc cao...

- Coliform, E-coli, độc lý trong nước....: sử dụng tác nhân nhuộm màu vi khuẩn, các độc tố có trong nước phát ánh sáng huỳnh quang. Độ cường độ màu và được so sánh với mẫu trắng

-  Dầu khoáng, PAH, Algar, Chlorophine....: quang phổ bức xạ huỳnh quang. 

Hình ảnh các sensor/đầu đo: 

tramquantrac.com

Hình ảnh thiết bị phân tích Phenol, Cyanua, Tổng N, Tổng P:

Phosphax sc Phosphate Analyzer

 

 

Hính ảnh máy đếm phóng xạ alpha, gama, beta trong nước:

 

 

Hình ảnh thiết bị phân tích kim loại nặng xem tại đây

Hình ảnh thiết bị phân tích coliform, e-coli xem tại đây

 Cấu hình trạm quan trắc nước thải theo quy định của Bộ TNMT:

1) Các thông số  quan trắc: pH, NH4-N, TSS, COD, nhiệt độ, lưu lượng đầu vào đầu ra.

2) Bộ hiển thị tín hiệu:

Tín hiện đo từ các đầu đo được chuyển về bộ hiển thị. Trước đây thường mỗi đầu đo có một bộ hiển thị nhưng ngày nay với sự phát triển của khoa học công nghệ, các tín hiệu từ nhiều đầu đo được truyền về một bộ hiển thị tín hiệu. Tín hiện (analog hoặc digital) được chuyển đổi thành giá trị đo (values). Từ bộ hiển thị số liệu, các giá trị đo được chuyển thành các tín hiệu analog 0/4-20mAhoặc RS-485 để chuyển tín hiệu các giá trị đo về Sở TNMT

3) Bộ truyền tín hiệu về Sở:

Bộ truyền tín hiệu về Sở tiếp nhận các tín hiệu giá trị đo và chuyển thành các tập tin ftp được định dạng theo quy định và chuyển về server của Sở TNMT qua internet.

 

 

 

Bo truyen so lieu

 

 

4) Các thiết bị phụ trợ khác:

- Camera quan sát

- Báo cháy, báo khói

- UPS

Hình ảnh sản phẩm thực tế được trình bày trên trang web: https://tramquantrac.com/

Xem danh sách khách hàng tại đây

Trạm quan trắc nước thải tự động tại Giấy Bãi Bằng

 

Trạm quan trắc nước thải tại nhà máy giấy Bãi Bằng. Quan trắc COD, BOD, TSS, màu, NO3, pH, NH4, Cl2, O2, Lưu lượng

 

Trạm quan trắc nước thải tại Tổng Công ty giấy Việt Nam, 2019

Các chỉ tiêu BOD, COD, TSS, màu, pH, Clo dư, lưu lượng

@ Bản quyền thuộc về Công ty TNHH Khoa học Công nghệ và Bảo vệ môi trường

Thiết kế bởi công ty Enuy Việt Nam

Hỗ trợ trực tuyến