Tin tức

 • Chương trình mục tiêu xử lý các cơ sở gây ô nhiễm

  Chương trình mục tiêu xử lý các cơ sở gây ô nhiễm

  07/07/2018 09:23:03

  Vừa qua Chính phủ vừa phê duyệt Chương trình mục tiêu xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng (ÔNMTNT) thuộc đối tượng công ích giai đoạn 2016 - 2020.

 • Lò đốt rác sinh hoạt-Duy nhất được cấp phép sử dụng

  Lò đốt rác sinh hoạt-Duy nhất được cấp phép sử dụng

  19/06/2018 10:00:21

  Lò đốt rác thải sinh hoạt của Công ty KHCN và BVMT (STEPRO) đã được Bộ Xây dựng cấp giấy phép sử dụng theo Quyết định số QĐ686/BXD ngày 12/6/2015

 • Quan trắc môi trường - quy định rõ tần suất

  Quan trắc môi trường - quy định rõ tần suất

  15/06/2018 16:13:10

  Theo dự thảo Thông tư về hoạt động quan trắc môi trường , lần đầu tiên tần suất quan trắc môi trường được quy định rõ ràng cụ thể; việc quan trắc môi trường sẽ được tiến hành hàng năm.

 • Quan trắc môi trường không khí

  Quan trắc môi trường không khí

  08/06/2018 15:13:25

  Ô nhiễm môi trường không khí để bảo vệ sức khỏe của cộng đồng

 • Cách sử dụng lò đốt rác thải y tế

  Cách sử dụng lò đốt rác thải y tế

  04/05/2018 09:00:55

  Hiện nay phương pháp sử dụng lò đốt rác thải y tế để tiêu hủy rác thải vẫn là phổ biến, giúp xử lý các loại chất thải và tiêu diệt hết các mầm mống gây bệnh từ các loại chất thải y tế. Tuy nhiên, không phải ai cũng phân...

 • Vai trò của trạm quan trắc môi trường tự động

  Vai trò của trạm quan trắc môi trường tự động

  24/04/2018 00:02:28

  Quan trắc môi trường là việc theo dõi thường xuyên diễn biến chất lượng môi trường nhằm phục vụ các hoạt động bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Các mục tiêu cụ thể...

 • Xử lí rác thải gặp những thách thức gì?

  Xử lí rác thải gặp những thách thức gì?

  02/04/2018 11:09:46

  Tình hình đô thị hóa và gia tăng dân số là dấu hiệu quan trọng ảnh hưởng đến sự gia tăng các loại rác thải nói riêng và ô nhiễm môi trường nói chung. Xử lí chất thải bằng các sản phẩm như trạm quan trắc môi trường, lò đốt...

@ Bản quyền thuộc về Công ty TNHH Khoa học Công nghệ và Bảo vệ môi trường

Thiết kế bởi công ty Enuy Việt Nam

Hỗ trợ trực tuyến