Xử lý nước thải sinh hoạt

Hiện nay chúng tôi đang áp dụng công nghệ màng (MBR) để xử lý nước thải sinh hoạt.

Đây là giải pháp tốt nhất để xử lý quả nước thải sinh hoạt: Tiết kiệm diện tích xây dựng, không dùng hóa chất, tự động hóa hoàn toàn, nước thải sau khi xử lý đạt mức A, có thể tái sử dụng.

@ Bản quyền thuộc về Công ty TNHH Khoa học Công nghệ và Bảo vệ môi trường

Thiết kế bởi công ty Enuy Việt Nam

Hỗ trợ trực tuyến