Xử lý mùi

Chúng tôi cung cấp công nghệ và thiết bị xử lý mùi cho các chuồng trại gia súc, mùi phát thải từ sản xuất cao su, nhựa... Tùy thuộc vào từng đối tượng chúng tôi đưa ra các giải pháp thích hợp để bảo đảm xử lý hết mùi, giá thành vận hành thấp.

@ Bản quyền thuộc về Công ty TNHH Khoa học Công nghệ và Bảo vệ môi trường

Thiết kế bởi công ty Enuy Việt Nam

Hỗ trợ trực tuyến