Máy rửa thùng phi

Rửa đống thời 4 thùng phi. Thiết bị bao gồm:

1) Sàn đảo tròn đồng thời bốn thùng phi loại 220L

2) Máy cấp xà phòng bọt

3) Máy phun nước áp lực

@ Bản quyền thuộc về Công ty TNHH Khoa học Công nghệ và Bảo vệ môi trường

Thiết kế bởi công ty Enuy Việt Nam

Hỗ trợ trực tuyến