Máy rửa thùng phi

Máy rửa thùng phi
Download tài liệu
Stepro cung cấp máy rửa thùng phi cho các cơ sở xử lý chất thải nguy hại

Rửa đống thời 4 thùng phi. Thiết bị bao gồm:

1) Sàn đảo tròn đồng thời bốn thùng phi loại 220L

2) Máy cấp xà phòng bọt

3) Máy phun nước áp lực

@ Bản quyền thuộc về Công ty TNHH Khoa học Công nghệ và Bảo vệ môi trường

Thiết kế bởi công ty Enuy Việt Nam

Hỗ trợ trực tuyến