Lò nhiệt phân cao su thành dầu

Lò nhiệt phân cao su thành dầu
Download tài liệu
STEPRO cung cấp lò nhiệt phân cao su thành dầu DO

Lò dùng đề nhiệt phân cao su thải thành dầu nặng dùng làm nhiên liệu. Lò gồm có:

1) Lò nhiệt phân cao su kiểu thùng quay

2) Lò đốt bằng củi và khí gas

3) Hệ thống làm lạnh ngưng tụ dầu

4) Hệ thống tách khí gas

5) Hệ thống hút bụi than khi tháo dỡ 

6) Hệ thống xử lý khí phát thải

@ Bản quyền thuộc về Công ty TNHH Khoa học Công nghệ và Bảo vệ môi trường

Thiết kế bởi công ty Enuy Việt Nam

Hỗ trợ trực tuyến