Hệ thống chưng cất dung môi thải

Hệ thống chưng cất dung môi thải của chúng tôi là hệ thống chưng cất  2 lần nên có thể đạt độ tinh khiết lên đến 98% hoặc hơn

@ Bản quyền thuộc về Công ty TNHH Khoa học Công nghệ và Bảo vệ môi trường

Thiết kế bởi công ty Enuy Việt Nam

Hỗ trợ trực tuyến