Lò đốt rác thải sinh hoạt mới-công nghệ mới

02/09/2017 08:29:20


Lò đốt rác thải sinh hoạt mới được lắp đặt ở Cẩm Khê, Phú Thọ à một sự cải tiến đột biến về cấp khí để có thể đốt rác được nhanh hơn, rác cháy tốt hơn

@ Bản quyền thuộc về Công ty TNHH Khoa học Công nghệ và Bảo vệ môi trường

Thiết kế bởi công ty Enuy Việt Nam

Hỗ trợ trực tuyến