Công văn số 5417/BTNMT-TCMT về hướng dẫn truyền số liệu trạm quan trắc môi trường

13/07/2017 08:15:33


Ngày 18/11/2016 Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ra công văn số  Công văn số 5417/BTNMT-TCMT về việc hướng dẫn truyền nhận số liệu các trạm quan trắc môi trường tự động liên tục. Các trạm quan trắc môi trường tự động (nước, khí thải....) cần phải truyền số liệu về Sở TNMT theo phương thức ftp. Truy cập đường link https://thuvienphapluat.vn/cong-van/Tai-nguyen-Moi-truong/Cong-van-5417-BTNMT-TCMT-huong-dan-truyen-nhan-so-lieu-quan-trac-tu-dong-lien-tuc-2016-341319.aspx để xem chi tiết

@ Bản quyền thuộc về Công ty TNHH Khoa học Công nghệ và Bảo vệ môi trường

Thiết kế bởi công ty Enuy Việt Nam

Hỗ trợ trực tuyến